Gravferdsforskriften

Alle våre gravmonumenter er sikret på beste måte og etter gjeldende forskrifter.

  • Gravferdsforskriften og lokale kirkegårdsvedtekter setter grenser og regulerer hvordan et gravsted skal være, som plassering, høyde og bredde på gravminnet, lykter, plater og beplantning. Vi kan tilby hjelp og assistanse om lokale bestemmelser og vedtekter angående lovlig størrelse, innramming av plantefelt, montering av bronsefugler og lykter.
  • Våre lokale samarbeidspartnere vil kunne orientere om eventuelle lokale forskrifter og dessuten bistå med informasjon, råd og veiledning ved valg av gravminne.
  • Ta gjerne kontakt med oss.


Les gravferdsforskriften - www.lovdata.no

Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften)Kjenner du til de lokale bestemmelser og vedtekter på din kirkegård? Normalt må det søkes om godkjenning av utforming, størrelse, materialvalg, vekt, tilbehør og lignende, før en kan sette opp et gravminne. En slik søknad er vanligvis uproblematisk og formel. Vi sørger alltid for at dette er iorden - og vi legger ikke til noe i prisen på gravminnet for dette.